GRANDCABIN9

รถเช่าพร้อมคนขับไทยในญี่ปุ่น

รถรุ่นต่าง ๆ ที่พร้อมให้บริการ

ALPHARD3G
5 ที่นั่ง
กระเป๋า 4 ใบ
แกรนเอส
5 ที่นั่ง
กระเป๋า 5 ใบ
GRANDCABIN9
9 ที่นั่ง
กระเป๋า 10 ใบ
COASTER
14-18 ที่นั่ง
กระเป๋า 14 ใบ
LINE
WhatsApp
Messenger
facebook

รถตู้รุ่นยอดนิยมมาตรฐานโรงงานโตโยต้าที่แต่ละทีมงานจะต้องมีไว้อย่างน้อยหนึ่งคัน เพราะเป็นรถที่ความจุสูงสุดถึง 9 ที่นั่งโดยสาร สามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ 10 – 12 ใบ ขึ้นกับขนาดของกระเป๋าและวิธีการจัดวาง มีความคล่องในระดับหนึ่ง ภายในกว้างขวาง เดินทะลุไปถึงข้างหลังได้โดยไม่ต้องปรับเบาะ

13SEAT
COMMUTER

ค่าบริการ

 • บริการ รับหรือส่งสนามบิน ย้ายโรงแรม คิดค่าบริการเป็นเที่ยวและเป็นบริการแบบ NonStop (ยกเว้นแวะเข้าห้องน้ำหรือรับประทานอาหารบนเส้นทางผ่านเท่านั้น) ค่าบริการขึ้นกับระยะทาง ซึ่งค่าบริการอาจจะสูงกว่าค่าบริการแบบเต็มวันก็เป็นไปได้หากระยะจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดหมายมากกว่า 200 กิโลเมตร
 • โตเกียว วันละ 80.000 เยน
 • ชิบะ คะนะกะวะ ไซตะมะ วันละ 80,000 เยน
 • ฟุจิ นิกโก โกเต็มบะ ฮะโกะเนะ วันละ 80,000 เยน
 • จังหวัดอื่นๆ บนเกาะฮนชู เช่น โทชิงิ ยะมะนะชิ โอซากา นาโกยา เกียวโต วันละ 80,000 เยน
 • เกาะชิโกกุ ค่าบริการวันละ 80,000 เยน และต้องใช้บริการอย่างน้อย 2 วันติดต่อกันขึ้นไป
 • เกาะฮกไกโด วันละ 85,000 เยน ใช้บริการ 5 วันติดต่อกันขึ้นไปวันละ 80,000 เยน
 • เกาะคิวชู เกาะโอกินาวา ค่าบริการวันละ 85,000 เยน และต้องใช้บริการ 4 วันติดต่อกันขึ้นไป ใช้บริการ 5 วันติดต่อกันขึ้นไปวันละ 80,000 เยน
 • พื้นที่อื่นๆ ค่าบริการพิจารณาแบบรายต่อราย
 • พื้นที่ซึ่งไม่มีรถประจำอยู่ค่าบริการจะแตกต่างจากค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายวัน
 • ค่าบริการรับส่ง อาจสูงกว่าค่าบริการเหมาจ่ายเต็มวัน หากระยะทางไปกลับของรถมากกว่าระยะทางที่ให้บริการในแต่ละวัน แม้ลูกค้าจะใช้บริการเพียงขาเดียวก็ตาม
 • ค่าบริการแบบวันเดียวในบางพื้นที่อาจสูงกว่าค่าบริการเหมาจ่ายเต็มวันทั่วไป (โปรดสอบถามก่อน) โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งไม่มีรถประจำอยู่
 • เกาะโอกินาวา ต้องใช้บริการขั้นต่ำ 5 วันติดต่อกันขึ้นไปจึงจะให้บริการได้
 • โตเกียว ฟุจิ นิกโก ชิบะ โยโกฮามะ ไซตามะ โอซากะ เกียวโต โกเบ ให้บริการตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ค่าบริการวันละ 80,000 เยน
 • นาโกยะ ทากายามะ เซนได นีงาตะ ฮิโรชิมะ หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงให้บริการตั้งแต่ 2 วันติดต่อกันขึ้นไป
 • เกาะฮกไกโด เกาะคิวชู ค่าบริการวันละ 85,000 เยน
 • เกาะชิโกกุ หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงให้บริการตั้งแต่ 3-4 วันติดต่อกันขึ้นไป และเป็นข้อตกลงแบบพิเศษรายต่อราย ค่าบริการเป็นไปตามข้อตกลงพิเศษ
 • เกาะโอกินาวะ ให้บริการตั้งแต่ 5 วันติดต่อกันขึ้นไป ค่าบริการวันละ 85,000 เยน

เงื่อนไขการใช้รถเช่าพร้อมคนขับ
– วันละ 400 กิโลเมตร โดยนับระยะทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลาย ซึ่งอาจจะเป็นโรงแรม ที่พัก ส

นามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ เป็นต้น

– วันละ 12 ชั่วโมง นับจากเวลานัดหมาย เช่นนัด 08:00 น. แต่ออกรถในเวลา 09:00 น. บริการก็จะสิ้นสุดลง 20:00 น. กรณีลูกค้าเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดหมายเดิม

– ไม่เกิน 21:00 น. แม้การใช้รถจะไม่ถึง 400 กิโลเมตร ระยะเวลาไม่ถึง 12 ชั่วโมง การให้บริการก็จะสิ้นสุดลง ทั้งนี้เพื่อให้คนขับได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ยกเว้นวันที่ต้องส่งออกสนามบิน ไม่เกิน 23:59 น.

(การจำกัดระยะทางและเวลาให้บริการในแต่ละวันไว้ เพื่อไม่ให้ลูกค้าและพนักงานขับเหนื่อยล้ากับการเดินทางมากเกินไป โดยเฉพาะพนักงานขับรถจำเป็นต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อให้ร่างกายพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าในวันถัดไป หรือหากในแต่ละวันนั่งรถระยะทางไกลโอกาสในการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ จะลดน้อยลงไป)

หมายเหตุ
กรณีใช้รถเกินเงื่อนไขในแต่ละวัน คนขับรถจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณา และต้องขึ้นกับความสมัครใจของคนขับรถด้วย แม้บริการบริการของลูกค้าจะสิ้นสุดลงวันนี้ ในวันถัดไปคนขับอาจต้องไปให้บริการลูกค้าท่านอื่นต่อ ดังนั้นคนขับต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ

รถเช่าพร้อมคนขับรุ่นอื่น ๆ ที่พร้อมให้บริการ

TOYOTA GRANACE

ความจุสุงสุด 5 ท่าน ใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ 6 ใบ เบาะปรับด้วยไฟฟ้าและอิสระทุกที่นั่ง

TOYOTA ALPHARD

ALPHARD3G
อัลฟาร์ด

ความจุสูงสุด 5 ท่าน กระเป๋าเดินทาง 4 ใบ

TOYOTA COASTER

COASTER
รถไมโครบัส17/18ที่นั่ง

ความจุ 14/15/17/18/21/24/28 ขึ้นกับอ็อปชั่นของรถและปริมาณกระเป๋าเดินทางและจำนวนผู้โดยสาร หากผู้โดยสารเยอะจะใส่กระเป๋าได้น้องลง เนื่องจากไม่ช่องเก็บกระเป๋าเดินทางใต้ท้องรถ ดังนั้นจึงต้องวางกระเป์าในห้องโดยสาร

Loading