COASTER

โคสเตอร์ ความจุขึ้นกับอ็อปชั่นของรถ 14,15,17,18 ที่นั่ง ใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ 14 ใบใหญ่
(ใบเล็ก 2 ใบนับเป็น 1 ใบใหญ่ )

LINE
WhatsApp
Messenger
facebook

ช่องทางติดต่อที่สะดวก เพิ่มเป็นเพื่อนทาง LINE, WhatsApp ด้วยโทรศัพท์หมายเลข 0894957777
หรือเพิ่มเพื่อนในไลน์ด้วยการกดลิงก์นี้ 

หากติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้รบกวนทุกท่านติดต่อช่องทาง LINE หรือ WhatsApp
หรือ facebook messenger https://www.facebook.com/JapanTrip/

โตโยต้าโคสเตอร์ รถไมโครบัสความจุสูงสุด 17/18/21/28 ที่นั่ง เป็นรุ่นเดียวกับที่เข้าจำหน่ายในประเทศไทย มีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยรุ่นที่จัดจำหน่ายในประเทศไทยเป็นรุ่นที่ใช้สำหรับเป็นรถรับ-ส่งนักเรียน

ค่าบริการ รถไมโครบัส 17/18/21 ที่นั่ง พร้อมคนขับ (ไทย-ญี่ปุ่น)

โอซากา นาโกยา เกียวโต เกาะชิโกกุ โทโฮะกุ หรือจังหวัดอื่น ๆ บนเกาะฮนชู ค่าบริการวันละ 130,000 เยน

เกาะฮกไกโด วันละ 130,000 เยน

เกาะคิวชู เกาะโอกินาวา ต้องใช้บริการอย่างน้อย 4 วันติดต่อกันขึ้นไป ค่าบริการวันละ 130,000 เยน

ฟุจิ ฮาโกเนะ ไซตามะ คานากาวะ โยโกฮามะ นาริตะ นิกโก วันละ 120,000 เยน

โตเกียว (ไม่ออกนอกโตเกียว) วันละ 120.000 เยน

พื้นที่อื่นๆ พิจารณาแบบรายต่อราย

ค่าบริการแบบเหมาจ่ายรวม

– ค่าน้ำมัน

– ค่าทางด่วน

– ค่าจอดรถ

– ค่าที่พักคนขับ

– ค่าประกันอุบัติเหตุทางรถยนต์

เงื่อนไขการใช้รถเช่าพร้อมคนขับ


– วันละ 400 กิโลเมตร

– วันละ 12 ชั่วโมง โดยนับจากเวลานัดหมาย

– ไม่เกิน 20:00 น. แม้การใช้รถยังไม่ครบ 12 ชั่วโมง การให้บริการก็จะสิ้นสุดลงในเวลา 20:00 น. ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ล่าช้า เช่นระหว่างทางจราจรติดขัดที่ไม่ใช่การติดขัดตามปกติ อย่างเช่น การเดินทางกลับจากภูเขาไฟฟุจิวันธรรมดาใช้เวลา 2 ชั่วโมง วันหยุดใช้เวลา 3 ชั่วโมง ทางคนขับรถจะแจ้งให้ทางลูกค้าทราบว่าต้องออกเดินทางเข้าโตเกียวกี่โมง ซึ่งปกติก็คือ 17:00/18:00 น. มีข้อยกเว้นสำหรับวันที่ต้องส่งออกสนามบินสามารถใช้รถเกินชั่วโมงได้แต่ไม่ให้เกิน 23:59 น. ทั้งนี้ต้องถามความสมัครของคนขับด้วยเพราะคนขับอาจมีภาระกิจลูกค้ารายอื่นในวันถัดไป หรือหากล่าช้ารถบัสจะไม่สามารถนำรถเข้าที่จอดได้หรือคนขับไม่สามารถเช็กอินเข้าโรงแรมได้

(เหตุผลหลักของการจำกัดระยะทางและเวลาให้บริการในแต่ละวันไว้ เพื่อไม่ให้ลูกค้าและพนักงานขับรถเหนื่อยล้ากับการเดินทางมากเกินไป โดยเฉพาะพนักงานขับรถจำเป็นต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อให้ร่างกายพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าในวันถัดไป หรือหากในแต่ละวันนั่งรถระยะทางไกลโอกาสในการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ของลูกค้าก็จะลดน้อยลงไป )

หมายเหตุ
กรณีใช้รถเกินเงื่อนไขในแต่ละวัน คนขับรถจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณา ซึ่งจะเกินได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคนขับเป็นหลัก

จองรถติดต่อทางไลน์ไอดี 0948599889 (ตัวเลขทั้งหมด)

ALPHARD3G
แกรนเอส
GRANDCABIN9
COMMUTER
ALPHARD
GRANACE.
GRANDCABIN
คอมมิวเตอร์
previous arrow
next arrow
ALPHARD
GRANACE.
GRANDCABIN
คอมมิวเตอร์
previous arrow
next arrow
Shadow

Loading