โออิตะ

จังหวัดโออิตะตั้งอยู่บนเกาะคิวชู ในด้านการท่องเที่ยวโออิตะมีความโดดเด่นอย่างมากของเกาะคิวชู เมืองยุฟุอิน เบ็บปุ ตั้งอยู่ในจังหวัดนี้

โออิตะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะคีวชู ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดฟูกูโอกะในขณะที่ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดคูมาโมโตะและจังหวัดมิยาซากิ ชายฝั่งด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกติดต่อกับช่องแคบบุงโงะ

Loading