โตเกียว

อภิมหานครโตเกียว เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น ศูนย์กลางทางการเมืองของญี่ปุ่น ในอดีตยุคที่โชกุนโทกุกาวะปกครองญี่ปุ่นหรือยุคเอโดะพื้นที่กรุงโตเกียวและบางพื้นที่ของคานากาวะ ไซตามะ เรียกว่ามุซะชิ (อันเป็นที่มาของความสูงโตเกียวสกายทรี) กรุงโตเกียวเต็มไปด้วยตึกระฟ้าศูนย์ชุมชนหลายแห่งที่มีชื่อเสียงเช่นชินจุกุ ชิบุยะ อุเอโนะ ย่านกินซะเป็นเสมือนใจกลางของโตเกียว มุลค่าที่ดินของกินซะแพงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

Loading