เงื่อนไขการให้บริการ

ในการใช้บริการรถเช่าเที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัวพร้อมคนขับ มีเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ให้บริการวันละ 12 ชั่วโมง โดยนับจากเวลานัดหมาย เช่นนัดเวลา 08:00 น. แต่ออกรถเวลา 09:00 น. การให้บริการจะนับตั้งแต่ 08:00 น. และจะสิ้นสุดลงในเวลาไม่เกิน 20:00 น. แม้จะยังไม่ครบ 12 ชั่วโมงก็ตาม
 • ให้บริการในแต่ละวันไม่เกิน 21:00 น. โดยไม่นับจำนวนชั่วโมง
 • ระยะทางที่ให้บริการวันละไม่เกิน 400 กิโลเมตร
 • ลูกค้าใหม่จะไม่สามารถเลือกคนขับ แต่เลือกได้ว่าต้องการคนขับไทยหรือญี่ปุ่นหรือชาติอื่น
 • งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในรถ ยกเว้นน้ำดื่มและนมสำหรับเด็ก
 • งดนำสิ่งของผิดกฎหมายอย่างเช่น อาวุธ สารเสพติด มีด กรรไกร ไม่ว่าจะใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าใส่ของใช้ส่วนตัว
 • เมื่อขึ้นมาบนรถแล้วจะต้องรัดเข็มขัดทุกที่นั่ง
 • เด็กเล็กอายุไม่เกิน 3 ขวบต้องนั่งเบาะพิเศษ Car chilld Seat
 • เด็กอายุ 4-6 ขวบต้องนั่งเบาะพิเศษแบบ Junior Seat
 • ก่อนรถออกผู้โดยสารทุกท่านจะต้องนั่งประจำที่และรัดเข็มขัด
 • ไม่ลุกจากที่นั่งเมื่อรถเคลื่อนตัวแล้ว
 • หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย พนักงานขับรถก็จะรอจนกว่าผู้โดยสารจะดำเนินการเรียบร้อยจึงจะออกเดินทางต่อไป
 • แม้จะเสียเวลาโดยรวม ไม่ว่าสาเหตุใด จะไม่มีการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหากไม่มีป้ายจำกัดความเร็วจะใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วสำหรับทางธรรมดาซึ่งจะมีป้ายจำกัดความเร็วไว้เช่น 30 40 50 ซึ่งต้องขับตามป้ายจำกัดความเร็ว และ 80 – 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับทางด่วน ซึ่งทางด่วนแต่ละสายใช้ความเร็วได้ไม่เท่ากัน ขึ้นกับสภาพถนน สภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยจะมีป้ายกำกับความเร็วไว้อย่างชัดเจน หากไม่มีป้ายกำกับไว้จะใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • ทางแยกต่าง ๆ ที่มีสัญญาณไฟจะไม่มีเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแบบไทย ยกเว้นบางแยกเท่านั้นซึ่งจะมีป้ายกำกับชัดเจนหรือมีเกาะกลางระหว่างทางหลักกัลทางที่จะเลี้ยวไปอย่างชัดเจน
 • เมื่อมีคนข้ามถนนต้องรอให้คนข้ามผ่านไปแล้วอย่างปลอดภัยเท่านั้นรถจึงจะเคลื่อนผ่านทางม้าลายได้
 • ลูกค้าแจ้งจำนวนผู้โดยสาร พื้นที่ใช้บริการ และวันที่ใช้บริการ
 • บริษัทฯ ทำการเสนอราคา
 • ลูกค้าชำระเงินมัดจำ
 • บริษัทฯ แจ้งชื่อและวิธีการติดต่อนัดหมายกับพนักงานขับรถ
 • โทรศัพท์ : 0894957777
 • ไลน์ ID : 0948599889
 • Email : japantripvip@gmail.com
 • facebook page

Loading