เกียวโต

เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่บนเกาะฮนชู โดยมีศักดิ์เป็นจังหวัดนคร หนึ่งในสองจังหวัด อีกจังหวัดหนึ่งคือโอซากะ มีเมืองหลักชื่อเดียวกันคือเมืองเกียวโต  มีความสำคัญเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น มีโบราณวัตถุมากมาย มีชื่อในการทำผ้าไหมและแพร

Loading