วีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่น

หลังโควิดระบาด ญี่ปุ่นปิดประเทศไม่รับนักท่องเที่ยวมาเกือบสามปีแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่งจะผ่อนปรนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นได้ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด โดยนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมีวีซ่า ก่อนทำการขอวีซ่าจะต้องยื่นขออนุญาตรัฐบาลญี่ปุ่นก่อน (ERFS) ทางเรามีบริการยื่นขออนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่น ค่าบริการท่านละ 11,000 เยน ไม่รวมค่าวีซ่าที่ลูกค้าจะต้องดำเนินการยื่นขอกับสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยเองหรือจะให้ทางเราดำเนินการให้โดยมีค่าใช้รวม 5,000 บาท เมื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นจะต้องมีผู้ควบคุมติดตามลูกค้าตลอดการเดินทาว

Loading