ยามานาชิ

จังหวัดยามานาชิ ตั้งอยู่ในภาคชูบุเป็นจังหวัดที่มีหุบเขาล้อมรอบ หน้าร้อนจะร้อนมากและหน้าก็หนาวมากเช่นกัน มีเมืองโคฟุเป็นเมืองเอก จังหวัดยามานาชิมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดโตเกียว จังหวัดคานางาวะ จังหวัดไซตามะ จังหวัดชิซูโอกะ และจังหวัดนางาโนะโดยไม่มีส่วนในติดต่อกับทะเลและล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูง โดยมีภูเขาฟุจิภูเขาที่ทีชื่อเสียงและทะเลสาบคาวางุจิ ทะเลสาบยามานากะ เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและชาวญี่ปุ่นไปเที่ยวในแต่ละปีหลยล้านคน

Loading