ชิบะ

จังหวัดชิบะ หนึ่งในจังหวัดปริมณฑลของกรุงโตเกียว เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ก็ตั้งอยู่ในจังหวัดนี้

Loading